×
Váš marketingový plán – Situační analýza

Zjistěte, kde se nyní nacházíte.


Jak jsem již probrali dříve, je nutné definovat stav, ve kterém se právě nacházíte.


Analyzujte:

  • Údaje o Vaši výsledcích
  • Kolik a jaké máte zákazníky
  • Vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
  • Jakou máte konkurenci a její vývoj
  • Nabídku Vaší firmy
  • A jiné věci, které přímo či nepřímo ovlivňují Vaše podnikání.


Pouze připomínám, že k situační analýze je potřeba určitého nadhledu a objektivity – hodnotíte přeci sami sebe.


Abyste měli vstupní data k analýze podívejte se na informace o:

Vaší firmě

– Jaký máte obrat, zisk? Jaká je Vaše finanční situace?

– Jaká je Vaše pozice na trhu – image, povědomí?

– Jak funguje Váš současný marketing?


Tržním prostředí

Na rozdíl od informací o zákaznících, můžete v tomto případě čerpat info i ze vnějších zdrojů jako jsou např. zákazníci, nezávislí pozorovatelé atp.

– Jaké jsou jeho možnosti, co Vám může ještě nabídnout?

– Charakteristika trhu, jak se vyvíjí?


Zákaznících

– Kdo jsou Vaši zákazníci? Jaké mají potřeby, jaké řeší problémy? – Jste schopni pokrýt jejich přání a potřeby?

– Kolik jich máte, jakou mají kupní sílu, loajálnost.

– Jak vnímají Vaši firmu?

– Kteří zákazníci jsou pro Vás prioritní?


Konkurenci

– Definujte Vaši konkurenci.

– Jakou má pozici na trhu? Je úspěšná v porovnání s Vámi?

– V čem si konkurujete a jakým způsobem?

– Jaké jsou její cílové skupiny?

– Jaké má silné a slabé stránky.

– Na jaké úrovni provádí marketing?


Vnější faktory

– Politická situace.

– Hospodářství.

– Technologie.

– A jiné.


Jestliže jste předchozí analýzy provedli odpovědně, můžete si nastavit adekvátní cíle. Cíle budou náročné, ale dosažitelné. Což představuje nejefektivnější vývoj firmy.