×
Váš marketingový plán – Akční plán a finance

Naplánujte si, co kdy udělat a v jakém pořadí – Váš akční plán


Vypracujte si plán, který bude obsahovat jednotlivé kroky a aktivity, které musíte splnit, abyste dosáhli svého marketingového cíle.


K těmto jednotlivým kroků si můžete přiřadit:

  • Finanční rozvahu – abyste měli jasný přehled o tom, co Vás to bude stát.
  • Definici cílové skupiny.
  • Jména zodpovědných osob.


Finanční stránka

Jak už jsem zmínil v jednom z minulých článků, rozpočet na marketing u velkých firem se často odvíjí od obratu, případně od odhadovaného prodeje. U menších firem se pak, ale většinou stanovuje individuálně na základě vypracovaného marketingového plánu. To Vám následně dává možnost, udělat si jasnou představu o tom, co kolik bude stát a případně škrtat, doplňovat nebo vymýšlet efektivnější způsoby propagace.


Jestliže si vypracujete dobrý marketingový plán, měli byste následně dodržet všechny jeho složky (i ty finanční), abyste zjistili, že funguje jak má.