×
Váš marketingový plán – Marketingové cíle

Vybíráme správné marketingové cíle


V předchozím díle jste si ujasnili místo Vaší firmy na trhu. V tomto okamžiku se snažte zamyslet nad tím, kde byste svoji firmu za pár let rádi viděli. Vycházet byste měli samozřejmě především ze svých strategických a taktických cílů.


Pouze pro zopakování připomenu, že Vaše roční cíle musí kopírovat (následovat) ty strategické.


Nezapomeňte na hlavní pravidlo marketingu, které říká “jestli chcete zjistit, zda něco funguje, musíte být schopni si to změřit a vyhodnotit”. Např. Vašim cílem může být získat tento rok 100 nových zákazníků, kteří se budou podílet na měsíčních tržbách 15%. Takto zní zřetelně definovaný cíl, který jsme schopni analyzovat a vyhodnotit.


Marketingové cíle mohou odvádět pozornost od stávajících zákazníků. Pozor na to! Je statisticky doloženo, že je 5x více složitější a finančně náročnější získat nového zákazníka, než si udržet stávajícího. Nezapomeňte o své stávající klienty pečovat a hýčkat si je.


Jak si vybírat ty správné cíle?

  • Správný cíl je opravdu přínosný.
  • Správný cíl je konkrétní a měřitelný.
  • Správný cíl je v souladu s Vaší strategií.
  • Správný cíl je splnitelný.


Příklady:

Můžete si např. stanovit zvýšení prodeje konkrétního výrobku o určité % do určitého data .

Zavést nový produkt, vyhledat cílovou skupinu a prodat x kusů.


Marketingové cíle a Vaši zákazníci

Zákazníci jsou různí. Mají odlišné potřeby, touhy, představy o Vašem výrobku. Nejúčinnější nabídku bychom mohli udělat pouze v tom případě, kdybyste ji vypracovávali pro každého klienta zvlášť. Protože to není možné, budete se snažit klienty segmentovat – škatulkovat. Jestliže u podstatného procenta zákazníků zjistíte nějaké společné znaky v chování, které ovlivňují prodej, vytvořte z nich skupinu (segment), kterou pak oslovíte individuálním způsobem.


Podle čeho segmentujeme (rozdělujeme do skupin)?

  • Podle objednávek. (frekvence, velikost atp.)
  • Geograficky – odkud pochází.
  • Demograficky a socioekonomicky – věk, muž/žena, vzdělání atp.


Zamyslete se, v čem se Vaši zákazníci liší a jak to může ovlivnit jejich motivaci k nákupu. Také popřemýšlejte nad tím, jak různé skupiny oslovit a nabídnout jim Vaše produkty. Segmentaci provádějte pouze pro výraznější počet zákazníků, segmentovat 2% opravdu nemá význam…


Definujte atraktivní segment

Po tom, co jste si zákazníky rozdělili do skupin a už tušíte, jak je bude účinně oslovovat, zamyslete se také nad tím, který z těchto segmentů je pro Vás klíčový. Bude to spíš segment zákazníků zakládající se na počtu členů a menších objednávkách, a nebo spíše na malé skupině klientů, která ale objednává ve velkém? Která z těchto skupin se zvětšuje a je perspektivnější? Jste schopni pokrýt potřeby takovéto skupiny? A přejete si pro ni pracovat?


Odlišení od konkurence

Abyste se mohli úspěšně odlišit – definujte si věci, ve kterých jste naprosto jiní a které mohou být pro Vaše zákazníky atraktivní.


Vždy se snažte vytvořit unikátní nabídku (USP). A to jak obsahem, tak i vizuálně. Vytvořte dojem, že nabízíte něco víc než konkurence. Může se jednat jak o výjimečné vlastnosti produktu, příslušenství nebo třeba i servis. V případě, že je Vaše nabídka opravdu unikátní, nezapomeňte si hlídat konkurenci – je možné, že se Vás pokusí okopírovat.


Používejte Váš korporátní design a vytvářejte sdělení, které nebudou zaměnitelné s nabídkami Vaší známější konkurence. Vždy tím ztratíte Vy, ne Vaše silnější konkurence.