×
Váš marketingový plán – Strategické a taktické cíle

Zvolte si vhodné taktické a strategické cíle

Zvolení strategických (dlouhodobých) cílů

Zvolte si cíle, k nimž se chcete dopracovat nebo které si přejete udržet. U menších firem to bývá např. expanze na jiné trhy (Slovensko) nebo také často “pouze” konzistentní prosperita a růst firmy.


V případě, že si zvolíte např. růst firmy, bude třeba tento růst podložit čísly

1. Do Vašeho MP uvedete současné obchodní výsledky a předpoklad těchto výsledků pro následující roky. Jinými slovy – vyčíslete, kolik musí firma vydělat, abyste byli schopni zabezpečit onu prosperitu a rozvoj.

2. Jaký typ strategie, z dlouhodobého hlediska zvolíte, abyste dosahovali bodu 1? Můžete se soustředit na bonitnější klientelu, vývoj nových produktů atp.


Ve Vašich plánech byste se měli zmínit i o situaci na trhu, vývoji konkurence, hospodářském stavu odvětví a jejich vliv na zákazníky. Zákazník totiž bude vždy ve všech částech plánu klíčový.


Vytýčení taktických cílů

Taktické cíle jsou dílčí cíle těch strategických a plánují se obvykle na období jednoho roku. Zvolte si dílčí cíle, kterými budete postupně plnit cíle strategické. Ve Vašem MP tyto cíle mohou vypadat jako To-Do list s místem na poznámku.