×
Jak bude vypadat Váš marketingový plán?

Co by měl Váš marketingový plán obsahovat?

Kromě obsahu, neexistuje nějaká jasně předepsaná norma, jak by měl Váš marketingový plán vypadat. Zatímco jedni si vystačí s 5 stránky A4 a heslovitými odrážkami, jiní z Vás tam budou mít grafy, tabulky a formuláře.


V obou případech je ale nutné, aby se Vám s plánem dobře pracovalo a mohli jste do něj jednoduše doplňovat informace. Standardně je MP rozdělen do kapitol a následuje příloha na poznámky a příloha s analýzami, výzkumy, průzkumy atp.


Obsah Vašeho market. plánu bude vypadat následovně:

 • Úvod market. plánu
 • Situační analýza (současný stav)
 • Strategické a taktické cíle
 • Marketingové cíle
 • Cílové skupiny
 • Marketingový mix
 • Marketingová komunikace
 • Finanční stránka
 • Analýza a zpětná vazba


Úvod Vašeho marketingového plánu bude obsahovat:

 • Čeho se Váš plán týká
 • Na jaké období
 • Co jím chcete dosáhnout
 • K čemu má sloužit
 • Informace z analýz
 • Informace o firmě


Součástí úvodu jsou i poznámky, postřehy a především závěry z analýz a průzkumů, které jste si před vypracováním MP provedli. Následně si poznačte důležité informace o firmě jako jsou např. obrat, počet zákazníků, zavedené produkty, vývoj nových produktů, expanze atp.


Celý plán pište jako kdyby jste jej vypracovávali pro někoho jiného. Časem se pak vyhnete otázkám “Co jsem tím sakra myslel?”