×
Jak začít propagovat svou firmu za co nejméně peněz – část 2.

Mezi oblíbené metody, které stojí minimum finančních prostředků a přitom dosahují vysokého účinku patří:


Osobní distribuce letáků

Nebojte se a oslovte na vhodných místech své potencionální zákazníky. Jestliže budete provádět oslovení vy, nebo někdo z Vašich „poučených“ zaměstnanců, bude Vaše činnost vysoce efektivní a velice levná – budete oslovovat pouze Vaši cílovou skupinu a díky Vašim znalostem a informacím je můžete ihned na místě přesvědčit ke koupi.

Buďte chytří a jestliže máte možnost, pokuste se „parazitovat“ na určité akci, kde se může nacházet Vaše cílová skupina (různé veletrhy, sportovní akce, společenské setkání apod.). Využijte finančních prostředků jiných, kteří přivedli tuto skupinu lidi a pokuste se jim v jistých mezí zásad oněch akcí nabídnout Vaše služby.


Distribuce letáků do schránek nebo za stěrače automobilů

V případě, že se rozhodnete investovat něco více a necháte si vytisknout dostatečné množství reklamních letáků, můžete je roznést (dle zvoleného klíče) do poštovních schránek nebo zvolit roznos letáků za stěrače automobilů.

Jak ale poznáte, za který stěrač Váš letáček umístit? Bude to Vaše cílová skupina? Cílovou skupinu jste si určitě zařadili i podle sociálního postavení. Jestliže budete oslovovat skupinu lidí s vyššími příjmy, nebojte se zmíněné distribuce za stěrače dražších vozů nebo do schránek domů v odpovídajících lokalitách.


Výlep plakátů

Výlep plakátů je jednou z forem levné propagace, která dokáže spolu s řádkovou inzercí oslovit široké spektrum potencionálních zákazníků. Jejich zacílení není již tak přesné – nicméně, s ohledem na poměr „cena-výkon“, ho mohu jen doporučit.

Výlep plaklátů je fungující způsob propagace již od dob první republiky. Výlepové plochy jsou většinou umístěny na místech, kde se nachází (prochází) velké množství lidí (nádraží, poblíž kulturních a sportovních zařízení, MHD stanovišť, centra měst apod.)


Řádková inzerce

Řádková inzerce je stále více opomíjená forma reklamy. Mnoho firem si mylně myslí, že se jedná o jakousi podřadnou formu novinové inzerce. My ale víme, že dobře zvolený text a snaha přesměrovat čtenáře na Vaši internetovou adresu, může být velkým a velice levným prodejním nástrojem.


Internetové stránky

Internetová prezentace je v dnešní době jedním z nejdůležitějších základních stavebních kamenů fungujícího marketingu. Jestliže začínáte a rozhodujete se, kam vložit první investici do reklamy, určitě zvolte Vaši webovou prezentaci. Jistě neprohloupíte. Vaše stránky jsou jakýmsi hlavním stěžněm, na který budete neustále odkazovat a na svých stránkách budete neustále dbát o aktuální informace.