×
Výhody malé firmy pomocí kterých, porazíte větší a silnější konkurenci

Jaké výhody mají malé firmy?

I když jste malá firma, vůbec nemusíte trpět pocitem, že v oblasti marketingu a reklamy si toho nemůžete dovolit tolik, jako Vaše větší a silnější konkurence. Je pravdou, že větší firmy již mají zaběhlé propagační aktivity, které ve většině případů mají naplánované mnoho týdnů (někdy i měsíců dopředu).


Měli by jste si vytvořit svůj malý marketingový plán, dodržovat jej a hlavně ho důsledně analyzovat.


Určitě budete překvapeni, že to nebude stát tolik finančních prostředků, jak jste si zprvu mysleli. V každém odvětví podnikání lze nalézt určitý prostor, který Vám dovolí s minimem financí úspěšně propagovat Vaši firmu.Vaší největší výhodou bude rychlé zhodnocení toho, co funguje a co není pro Váš obor efektivní.Jestliže nemáte velké zkušenosti s marketingem, bude pro Váš úspěšný start více než důležité si pečlivě otestovat a následně analyzovat odezvy způsobů Vaší propagace.


Jak toho docílíte? Jestliže jste si, dle naší rady, již vyjasnili kdo jsou Vaši zákazníci a například jste zjistili, že je to skupina lidí, které jsou ve věkové kategorii např. 30-40let. Dle jejich zvyklostí předpokládáte, že jsou čtenáři určitých novin či časopisů – můžete vytvořit několik podobných inzerátů, které mohou nabízet pokaždé malinko jiný produkt či může obsahovat odpovědní kupón s kódem, podle kterého zjistíte z jakých tištěných periodik jste měli největší odezvu.


Těch se následně budete držet. Pomocí jednoduché matematiky – nákladů na inzerci, rabatu a počet uskutečněného prodeje snadno můžete zjistit, jak hodně se Vám Vaše investice vyplatili.


Mnoho menších firem využívá i další cenově nenáročné způsoby oslovení zákazníků, mezi nimiž nechybí přímé oslovení na prodejních akcích nebo na místech, kde se pohybuje Vaše cílová skupina.

Abyste oslovili širší veřejnost, nepotřebujete přímo billboardovou kampaň. Úplně Vám bude stačit výlep plakátů, který je finančně nenáročný a v případě, že Váš plakát bude poutavý a dobře zpracovaný, oslovíte jím velice širokou skupinu lidí.


Jestliže zjistíte, které způsoby fungují, držte se jich a neměňte je.

Vaší největší výhodou je rychlost reakcí a flexibilita – možnost okamžitě analyzovat Vaše jednání a po pečlivém promyšlení měnit jeho koncepci.